Huis te Odijk

Buitenschilderwerk

Binnenschilderwerk

 

Projectaanpak

In het belang van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is het belangrijk om tot een goede opdrachtformulering te komen.

Wij hanteren in grote lijnen de volgende procedure:

Offerte aanvraag/oriëntatie

Aanvraag: Een offerte kan telefonisch of via email aangevraagd worden. U kunt ook het contactformulier hiervoor gebruiken. Formulier en contactgegevens vindt u op de contact pagina. Vervolgens wordt contact met u opgenomen om een afspraak voor een orientatie te maken.

Oriëntatie: Deze vindt plaats op de locatie. Aan de orde komen:

 • de eisen en wensen van de klant
 • kleuradvies en keuzen.
 • de omvang van het werk
 • een technisch onderzoek waarmee de huidige situatie wordt opgenomen.
 • het opmeten van hoeveelheden
 • randvoorwaarden m.b.t. budget, tijd enz.

Belangrijk aspecten hierbij zijn de toegankelijkheid, de weersgevoeligheid en eventuele lekkages, houtrot en de daarvoor te treffen maatregelen.

Offerte maken

Op korte termijn wordt een offerte opgesteld. Deze bevat onder ander:

 • Een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden en hoeveelheden.
 • Een specificatie van de te gebruiken materialen en de daarbij behorende werkwijze.
 • Een globale tijdplanning en een schatting van de totale duur van het project.
 • Een begroting van de totale kosten.
 • Organisatorische aspecten met betrekking tot bijvoorbeeld toegankelijkheid, beheer en veiligheid.

Opdrachtformulering

Na bespreking en eventuele aanpassing van de offerte wordt met verwijzing naar de offerte een definitief opdracht schriftelijk opgesteld.

Hierin worden de afspraken vastgesteld met betrekking tot kwaliteit, tijd, organisatie, kosten en betalingswijze.

Na bevestiging hiervan door de klant kan het werk aanvangen

Gewerkt wordt met uitsluitend A-class leveranciers. Deze leveren niet alleen goede producten, maar ook service zoals verftechnische adviezen voor grote,kleine en bijzondere projecten. Hiermee kan Alex Santos Schilderwerken een duurzame en strak resultaat garanderen.

Top^